AlamTanhaii - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا

به كه باید دل بست؟

به كه شاید دل بست؟

سینه ها جای محبت، همه از كینه پر است .

هیچكس نیست كه فریاد پر از مهر تو را

گرم، پاسخ گوید

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه AlamTanhaii عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
AlamTanhaii (گروه عمومی · 94 کاربر · 2101 پست)
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
دیـــــگـــر چـــه فـــرق مـــی کـــنــد کـــ ــابــوس یــــک رویــــــا بـــاشـــی یــــا رویـــــای یــــکــــــ کــــــ ــابـــوس !

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:50 در AlamTanhaii

·
1
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ســالهـاسـتــــ اســـم بــــازی مـــن و خــــــدا زنـــدگی ســـتـــــ

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:43 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
پــــرده هــــا كـنــار رفــتـــــ خـــود بــه خــود بــا شــروع بــازی خـــدا عـــشــق افــتــتــاح شــد

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:43 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
تـــوی گـــوشــــ مـــن يــواشـــ گــفـتــــ : تـــو دعـــای كــوچــكــــ مـنـی بـعــد هـــم مـــرا مــسـتـجـــــ ــابــــــ كـــرد

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:43 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
واژه ای نـــبـود و هــيـچ كــســـــ شــعـری از خــــــدا نــخــوانــده بــــود تـــا كـــه او مــ ـرا بــرای بــ ـازی خــودشــــ انــتـخــــابــــــ كـــرد

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:43 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
زيـــر گــنـبـد كـــبـود بـــ ــازی خـــــــدا نــيـمه كــاره مـانــده بـــود

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:42 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ببخشـــ بـــ ـارانـــــ ؛ ببخشــــ که تــو میــــ بــ ـاریـــ و مـا شستــه نمیـــ شویمـــ ..

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:33 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
تــــــو هستــــــی ولـــــی نــــــه ای معشــوقــــه ی مــــن وآنگــــاه کــــه بــه چشمــــانتـــــ مینگــــرم درونــــش رامیفهـمــم بسیــــــاری وقتــهــــا درکنــــار تــــوام بـــا دیـدن تــــو خـوشحـــــال بـــاشنیــــدن صـــدایتــــ بــــه هیجـــــان خواهـــم آمــــد ولـــی بــــدون وجـــــودت ...!بسیـــــــــار انــدوهگیـــــــن ...چقـــــــــدر تهـــــــــی

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:32 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
میگفتند: سختی ها نمک زندگــــــی است امّا چرا کسی نفهمید "نمــــــک" برای من که خاطراتم زخمی است شور نیست مزه "درد" میدهد

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:31 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
دستانــم شایـد ، امــا . . . دلــم به نوشتـن نمیــ رود ... ؛ ایـن کلمــات بـه هـ م دوختــه شــده کجـا ، احسـاسـات مــَن کجـا ، ایـن بـار امــا ، نخـوانــده مــَرا بفهــم ..

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:30 در AlamTanhaii

·
3
صفحات: 8 9 10 11 12