SAFIRA - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
ششششششششششششششششششششششششششش.png 1.JPG 1355165964519514_thumb.jpg IMGf6][1].jpg
حاج علی آسمان

درد نام دیگر من است من چگونه نام خود را صدا .. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حاج علی آسمان
1368-05-01
m

دنبال‌کنندگان

(92 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

در صورتی که تمایل دارید حاج علی آسمان را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
افسانه ها را رهــــــــا کن دوری و دوستی کدام است؟؟ فاصله هایند که دوستی را میبلعند !!! تـــــــــــو اگر نباشی دیگری جایت را پر میکند… به همین ســــــــــــادگی…

دیدگاه · 1391/09/25 - 01:40 در AlamTanhaii

·
5
حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
نه حرفی برای گفتن … نه امیدی برای ماندن … نه پایی برای رفتن … نه تمایلی برای دوباره ساختن … تو از اول هم هیچ نداشتی

دیدگاه · 1391/09/25 - 01:38 در AlamTanhaii

·
4
حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
چه خوب است آدمها یک نفر را هر روز دوست داشته باشند نه هر روز یک نفر را !

حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
نه به دیروزهایی که بودی فکر می کنم و نه به فرداهایی که “شاید” بیایی … می خواهم امروز را زندگی کنم … خواستی باش … نخواستی نباش

دیدگاه · 1391/09/25 - 01:37 در AlamTanhaii

·
3
حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
فلانی نردبان هوسش را برداشت و از اینجا رفت چون میدانست با این چیزها قدش به عشق نمیرسد ، عشق بال میخواهد که او نداشت !

دیدگاه · 1391/09/25 - 01:34 در AlamTanhaii

·
4
حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
تو فقط با من باش… من قول میدهم با خودم هم قطع رابطه کنم

دیدگاه · 1391/09/25 - 01:33 در AlamTanhaii

·
4
حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
نگران نباش! نمیشود دوستت نداشت لجم هم بگیرد از دستت... دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه میشود...

دیدگاه · 1391/09/25 - 01:31 در AlamTanhaii

·
4
حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
ناسپاس از عشق پاکت نیستم من که عمری با خیالت زیستم دوستت دارم به جان تو قسم روی حرفم تا ابد می ایستم!{-29-}

دیدگاه · 1391/09/25 - 01:30 در AlamTanhaii

·
4
حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
هوای دو نفره داشتن، نه ابر میخواهد نه باران نه یک بعد ازظهر پائیزی…. کافیست حــواسمان به هم باشد

دیدگاه · 1391/09/25 - 01:29 در AlamTanhaii

·
4
حاج علی آسمان
حاج علی آسمان
از من می پرسی چرا این روزها این قدر آرامم و من لبخند می زنم … آخر تو بگو مگر آرامش کنار تو دلیل هم می خواهد ؟!

دیدگاه · 1391/09/25 - 01:28 در AlamTanhaii

·
4
صفحات: 8 9 10 11 12