SAJEDE - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
208935_380313515357886_1839433649_n.jpg پيشيک2.jpg 1243-z.jpg 82272-300x209.jpg
SAJEDE

مشخصات

موارد دیگر
SAJEDE
0000-00-00
f

دنبال‌کنندگان

(44 کاربر)
در صورتی که تمایل دارید SAJEDE را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
SAJEDE
SAJEDE
نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم . . .

SAJEDE
SAJEDE
شادی امروزم رابه خاطر نادانی دیروزم از دست دادم خداوندا نادانی امروزم را بگیر ، تا شادی های فردایم را از دست ندهم . . .

دیدگاه · 1392/02/26 - 18:09

·
3
SAJEDE
SAJEDE
مـن روز ها تا ظـــهر می خوابم اما شبها تا صــبـح بیدارم ...دنیـــای ما اندازه ی هم نیست،من خیلی وقتا ساکتم ، سردم. ...وقتی که میرم تـــو خودم شاید پاییـــــز ســـــــــــال بعد برگردم ,,,دنیای ما اندازه هم نیست می بوسمت اما نمی مونم ...تو دائم از آینده می پرسی من حال فردامم نمی دونم... تو فکر یک آغوش محکم باش آغوش این دیوونه محکم نیست... صد بار گفتم باز یادت رفت دنیای ما اندازه ی هم نیست

SAJEDE
SAJEDE
انگشــــتــآنمــ لـآﮮ ورقـــْ ـهـآﮮ בیــــوآنــــــٍــ حـــآفـــظــْ مــﮮرونـــב، בسـتــ و בلـــمْ مـﮮلـــرزב، امـــآ بهــ خـــوآجهــ مـﮮ سپـــآرمـ تــآ امیـב رآ از בلـــمـ نگیــرב.... בلـــمْ مــﮮ خـــواـهـــב همـــیشـــهـ بگــــوییـــב: یـــوسفـٍـ گمـْ گشتــهــ بــآز آیـב بهـ ڪــنعـــآنــــ غمــْ مخـــور... .

SAJEDE
SAJEDE
خـــــ♥ـدآیا...! تو בنیای ما ادمـآاا یهـ حالتـﮮ هسـتــ بنام ُکم اورבنُ تو که خدایی نمیتونی تجربش کنی! خوشـ بـهـ حالتــ....

SAJEDE
SAJEDE
آدمــی کـه از یـه رابـطـه ی احـسـاسـی ِ طــولـانـی مـیــاد بـیـرون خـیـلـی خــطـرنــاکــه !!! چــون اون مـیــفـهـــمـه کـه مـیــشه یـــه چــیــزایـــی رو از دســت داد ، . . . . . و نـــَـــمــــُـــرد . . . !

SAJEDE
SAJEDE
♥בستــ ـهــایمـ نمـﮮ رســـــב تــآستــآرهـﮮ آرزوـهآﮮ مــحـآلــ رآبــرآیتــْ بچینــمْ،آنچهـ ازچیـــבنـــ ستـــآرهـ بــرآیمـ مهــمـ تـــراستــْ رویـــاﮮ نــآبــْ آرآمشـــْ تــــوستـــ،آنــ رآبـرآیتــْ مـﮮ خــــواـهمـْ...

SAJEDE
SAJEDE
با تـــــوام! پســـرک دوره گــــرد: تمام چسب زخــــم هایت را هــــم که بخرم باز نه زخم هــــــای من خوب میشود نه زخم هـــای تـــــ ـ ـ و….

SAJEDE
SAJEDE
مــטּ تــنــهــا کـــمــﮯ مــتــفــاوتــمـ ... وقــتــﮯ تـــمـــام בرבهـــاﮮ בنــــیـــا روﮮ شــانـــﮧهـــاﮮ בפֿـــتـــَرانــﮧ ام کــوه مــﮯ شــود و مــטּ بــﮧ پـــهــنـــآﮮ تمـــام کــــــوه پـــایــــﮧ هـــا ...لـــبــפֿــنــב مـــﮯ زنــــم

SAJEDE
SAJEDE
آخرین ضربه را خدایم زد ،وقتی برای رفتنت استخاره گرفتم و خوب آمد!

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15