m_amin_r - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ

مشخصات

موارد دیگر
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
1375-06-01
m

دنبال‌کنندگان

(16 کاربر)
در صورتی که تمایل دارید ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-} {-35-} {-35-} {-35-}{-35-}{-35-}{-35-} {-35-} {-35-} {-35-}{-35-}{-35-}{-35-} {-35-} {-35-} {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-} {-35-} {-35-} {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-} {-35-}{-35-} {-35-}{-35-} {-35-}{-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-41-}

ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
خوشا به حال آنان که میبخشند بی آنکه به یاد آورند..و میگیرند بی آنکه فراموش کنند."الیزابت بیسکو"

دیدگاه · 1391/09/21 - 20:43 در 2 HamsaN

·
2
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
يك روز ز بند عالم آزاد نيم يك دمزن از وجود خود شاد نيم شاگردي روزگار كردم بسيار در كار جهان هنوز استاد نيم

دیدگاه · 1391/09/21 - 20:42 در 2 HamsaN

·
2
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
نام بلندترین برج دنیا برج زهرمار است که گاهی انسانها برای دیگران میسازند...

دیدگاه · 1391/09/21 - 20:42 در 2 HamsaN

·
2
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
با چنان عشقی زندگی کن که اگر روزی به اشتباه به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند

دیدگاه · 1391/09/21 - 20:42 در 2 HamsaN

·
1
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
سعی نکن به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی هم وقت خودت را هدر می دهی و هم خوک را اذیت می کنی ! (مارک تواین)

دیدگاه · 1391/09/21 - 20:42 در 2 HamsaN

·
1
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
به فرزندانمان در کودکى وقت بیشترى براى عروسک بازى بدهیم تا وقتى بزرگ شدند با آدمها بازى نکنن….!

دیدگاه · 1391/09/21 - 20:41 در 2 HamsaN

·
1
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
بهتر است كه روي پاهايتان بميريد تا اينكه با زانو زدن زندگي كنيد.

دیدگاه · 1391/09/21 - 20:41 در 2 HamsaN

·
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش"عصبانی نشو"ساده زندگی کن"کم توقع باش"همیشه لبخند بزن"زیاد ببخش"یک دوست خوب داشته باش.

دیدگاه · 1391/09/21 - 20:41 در 2 HamsaN

·
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
ℳσн@ℳ@ḓ @Ḿḯᾔ
هرگز انتظار نداشته باشید.هرگز خواهش نکنید . هرگز تقاضا نکنید . هرگز خودتان را سبک نکنید . اگر قرار شود مال شما شود همه چیز همانطور که میخواهید.پیش خواهد رفت .. بگذارد خودش اتفاق بیفتد

دیدگاه · 1391/09/21 - 20:41 در 2 HamsaN

·
1
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15