miladkhan - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
1360838374180808702792.jpg 1360837503180348431929.jpg 136083749368722801793.jpg 1360836534113159452344.jpg
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ

مشخصات

موارد دیگر
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
0000-00-00

دنبال‌کنندگان

(50 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

در صورتی که تمایل دارید ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
1360838374180808702792.jpg ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
سکوت کــه میکنم میگويــی خـــداحافــــظ لطفا دیگر سکوت هایـــــــم را تفسیر نکـن اگر می توانستــی معنــی آن هـــــــا را بفهمی که کارمان بــــــه خــנا حافظـی نمی کشیـد!!!

ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
1360837503180348431929.jpg ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
دیـــــروز پینوکیـــــو آدم شـــــد و امـــــروز آدمهـــــا پینوکیـــــو ... منـــ از عـــــاقبت مـــــادربزرگـــ میترســـــم اگـــــر ، فـــــردا ... شنـــل قرمـــزے گـــــرگ شـــــود ...

دیدگاه · 1391/11/26 - 14:03 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
برای خودت زندگـــی کن کسی که تـو را " دوست" داشته باشد ... با تـو " می مانـد " ... برای داشتنت " می جنگد " اما اگر دوستت نداشته باشد به هر بهانه ای می رود ...!

دیدگاه · 1391/11/26 - 14:02 در AlamTanhaii

·
2
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
136083749368722801793.jpg ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
سر به گوش من بگذار و آرام بگو :دوستت دارم !! از چه میترسی؟ فردا دوباره میتوانی انکار کنی......

دیدگاه · 1391/11/26 - 14:02 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
1360836534113159452344.jpg ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
گاهے فقط בلتـ میخواهـב زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے ... گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ اے کـﮧ مے شناسے بنشینے و فقـط نگاه کنے... چقـבر בلت براے یکــ خیال راحت تنگـــ مے شوב...

دیدگاه · 1391/11/26 - 13:52 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
136083654025955907110.jpg ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
به سلامتی کسی که با راه نیومد ولی با دیگران دویـــــــــــــــــــــــــــد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دیدگاه · 1391/11/26 - 13:52 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
گوشـهآیم رآ مـﮯگیرمـــ چشمــــهآیم رآ مـﮯبنــــدمـــ و زبآنــم را گــآز مـﮯگیــــرمـــ ولــﮯ . . . حریــــف افکآرم نمـﮯشومـ چقــــدر دردنــــ ـآک است فهمیـــدטּ.................

دیدگاه · 1391/11/26 - 13:38 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
سلام ظهر همگی بخیر {-42-}

ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
سلام دوستان {-35-}{-35-}

ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
از قــــــبل همــ بایـב حـבس مــے زבمــ مــے روے ! “رفـــتنــــ ” همیشــہ حتــے בر בستور زباלּ فارســے “لــــازمــ” استــــ . . .

دیدگاه · 1391/11/17 - 18:21 در AlamTanhaii

·
3
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15