morva - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
nahid

مشخصات

موارد دیگر
nahid
1369-02-15
f

دنبال‌کنندگان

(31 کاربر)
در صورتی که تمایل دارید nahid را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
nahid
nahid
هوا گرفته بود باران می بارید ! کودکی آهسته گفت: خدایا گریه نکن ! درست میشه. هوا گرفته بود باران می بارید ! کودکی آهسته گفت: خدایا گریه نکن ! درست میشه.

nahid
nahid
زن عشق می كارد و كینه درو می كند... دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر... می تواند تنها یك همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی .... برای ازدواجش ــ در هر سنی ـ اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار میتوانی ازدواج كنی ... در محبسی به نام بكارت زندانی است و تو ... او كتك می خورد و تو محاكمه نمی شوی ... او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می كنی...او درد می كشد و تو نگرانی كه كودك دختر نباشد .... او بی خوابی می كشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی ... او مادر می شود و همه جا می پرسند نام پدر .....

دیدگاه · 1391/05/27 - 23:15

·
1
nahid
nahid
از من سکس میخواهی اماآیا دوستم داری ؟ هنوز حتی دوستت دارم بر لبانت جاری نشده از لمس تن من سخن میگویی ؟ به هستیم سوگند ما دختران لمس که میشویم سه بخش میشویم در ذهن همه .. فا ح شه . . . با سکس جلو میایی ومیخواهی ماندگار شوم ؟ به تمام هستی ات سوگند بدون هم آغوشی با احساساتم چنان جذبت میکنم گویی هزار بار همخواب بودیم . . . فقط حس مرا درک کن . . تقدیم به همه دخترای نجیب و عاشق‎{-213-}

nahid
nahid
زن جنس عجیبی ست چشم هایش را که می بندی, دیدِ دلش بیشتر می شود ... دلش را که میشکنی, باران لطافت از چشم هایش سرازیرتر می شود ... انگار درست شده تا... روی عشق را کم کن

دیدگاه · 1391/05/27 - 05:20

·
2
nahid
nahid
تــــــــــــو " زن " نشدی تا مردان ..... گناهشان را بر گردن تو بیاویزند و زنانگی ات را از تو دریغ کنند .... "{-41-}

nahid
nahid
لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن لیاقت می خواهد ” شریک ” شدن تو خوش باش به همین ” با هم ” بودن های امروزت من خوشم به خلوت تنهایی ام تو بخند به امروز… من میخندم به فرداهایت . . .

دیدگاه · 1391/05/5 - 18:33

·
4
nahid
nahid
خداوندا! اگر در روز گرما خیز تابستان تنت بر سایه‌ی ‌دیوار بگشایی لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌ قیر اندود بگذاری و قدری آن طرف‌تر عمارت‌های ‌مرمرین بینی‌ و اعصابت برای‌ سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سو در روان باشد زمین و آسمان را کفر می‌گویی نمی‌گویی؟! خداوندا! اگر روزی‌ بشر گردی‌ ز حال بندگانت با خبر گردی‌ پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی. خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است . . .

دیدگاه · 1391/05/5 - 18:30

·
5
nahid
nahid
خدایا کفر نمی‌گویم، پریشانم، چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟! مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی. خداوندا! اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر پوشی غرورت را برای ‌تکه نانی ‌به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌ و شب آهسته و خسته تهی‌ دست و زبان بسته به سوی ‌خانه باز آیی زمین و آسمان را کفر می‌گویی نمی‌گویی؟!

nahid
nahid
شنیــده بودم که "خاک سرد است". ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است، که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را ... هرچقدر بيشتر ميخواهمت . . . دورتر ميشوی . . . . . . برگرد ! ! . . . قول ميدهم ديگر دوستت نداشته باشم ! ...

دیدگاه · 1391/05/5 - 18:15

·
5
nahid
nahid
مطمئن باش برو......... ضربه ات کاری بود........... دل من سخت شکست....... و چه زشت به من و سادگیم خندیدی.......... به من وعشق پاکم که پر از یادتو بود و به یک قلب یتیم که خیالم می گفت تا ابد مال تو بود! تو برو........... ناراحت نباش..... من تکه های دل شکسته خود را بند می زنم. مطمئن باش خیالت راحت من خوبم......... تو برو.................

دیدگاه · 1391/05/4 - 18:35

·
2
صفحات: 1 2