narcissus - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
1338367051152543_large.jpg ColorNames5.png
narcissus

مشخصات

موارد دیگر
narcissus
1376-07-12
f

دنبال‌کنندگان

(30 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

در صورتی که تمایل دارید narcissus را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
narcissus
narcissus
حالا وقت برای درس خوندن داریم، کووو تا فردا. . .. . . زمزمه های شیطانی شب امتحان !

دیدگاه · 1391/03/12 - 23:13

·
4
narcissus
narcissus
راه مبارزه با خواب شب امتحان : ۱ – استفاده از چوب کبریت بین پلک بالا و پایین ! ۲- نوشیدن قهوه و چای پر رنگ به مقدار فراوان ! ۳ _ بهره گیری از آب یخ ۴_ اقدام به خود زنی !

دیدگاه · 1391/03/12 - 23:12

·
3
narcissus
narcissus
به چایِ تلخ عادت ندارم. . .کمی از وجودت. . .لطفا. . .

دیدگاه · 1391/03/12 - 23:08

·
5
narcissus
1338367051152543_large.jpg narcissus
خصوصیاتِ اسمتو بگو. . .

narcissus
narcissus
خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد و رمز جدول چنین بود: دوستم بدار . . .

دیدگاه · 1391/03/12 - 22:42

·
2
narcissus
narcissus
هنوز هم… از بین کارهای دنیا… دل بستن به دلت بیشتر به دلم می چسبد . . .

دیدگاه · 1391/03/12 - 22:41

·
3
narcissus
narcissus
بیچاره آسمان … دلش به خورشیدى خوش است که هر روز دورش میزند …

دیدگاه · 1391/03/12 - 22:41

·
3
narcissus
narcissus
بی هیچ دلیلی “بیادت هستم” تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد .

دیدگاه · 1391/03/12 - 22:39

·
3
narcissus
narcissus
هیچ دلی بی بهانه نمیتپد ، نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر !

دیدگاه · 1391/03/12 - 22:38

·
2
narcissus
narcissus
زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم . . .

دیدگاه · 1391/03/12 - 22:35

·
3
صفحات: 1 2