negar-jon - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
نگار

خدایا ازت دلـــــــــــــــــخورم ...گفته بو.. [درباره]
در صورتی که تمایل دارید نگار را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
نگار
نگار
ﭼﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮑﺘﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﯾﺸﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩ

دیدگاه · 1392/01/26 - 21:34 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
7
نگار
نگار
ﻣﯿﺰ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺩﯾﮕﺮ » ﻣﺎ « ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮔﺎﻩ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﻢ ﮔﺎﻩ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ

دیدگاه · 1392/01/26 - 21:34 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
6
نگار
نگار
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﻭ ﺍﺷﮑﺖ ﺭﺍ ﺗﻒ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﺑﻠﺮﺯﺩ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﺣﻖ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﭼﺸﻤﺎﻫﯿﺖ ، ﺩﻝ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ... ﺁﺭﯼ ﮐﻮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ

1 دیدگاه · 1392/01/26 - 21:33 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
6
نگار
نگار
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ... ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻬﺶ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ

دیدگاه · 1392/01/26 - 21:32 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
5
نگار
نگار
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻡ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻭﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮑﻨﻢ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ

دیدگاه · 1392/01/26 - 21:32 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
5
نگار
نگار
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﻼﺏ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﯼ

دیدگاه · 1392/01/26 - 21:31 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
3
نگار
نگار
ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﺷﮏ ﮐﺮﺩﻯ ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﻭ . . . ﺑﻰ ﻣﻌﻄﻠﻰ!!! ﭼﻮﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻰ ﻳﺎ ﻧﮑﻨﻰ

دیدگاه · 1392/01/26 - 21:22 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
3
نگار
نگار
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ " ﺯﯾﺎﺩﺵ " ﺩﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ

دیدگاه · 1392/01/26 - 21:21 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
3
نگار
نگار
ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﺮﮒ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ "! ﺁﻧﺪﺭﻩ ﮊﯾﺪ

دیدگاه · 1392/01/26 - 21:20 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
3
نگار
نگار
ﭘﺮﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﭘﻠﮑﻢ ... ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﺗﭙﺶ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺳﺖ!

دیدگاه · 1392/01/26 - 21:19 در closed eadited by admin توسط Mobile

·
2
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15