qnxz - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
04.jpg IMG_2223.JPG IMG_2211.JPG 1.jpg
hadi..007

خنده رو دوست دارم و عاشق خندیدنم ، حتی وقتی .. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
hadi..007
1391-01-10
m
rainlovegzch.blogfa.com/

دنبال‌کنندگان

(66 کاربر)
در صورتی که تمایل دارید hadi..007 را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
hadi..007
hadi..007
پزشکی قانونی میگفت : یخ زده … مگر امکانش بود !؟ 
تیتر روزنامه فردا : در گرمای داخل اتاقش ، خیره به نقطه ای ، جوانی یخ زد …

دیدگاه · 1392/06/22 - 12:29

·
1
hadi..007
hadi..007
این روزها درد زیاد است ، درمان هم هست … اما دیگرکسی حال ” خوب ” شـدن ندارد …

دیدگاه · 1392/06/22 - 12:27

·
2
hadi..007
hadi..007
پرواز کـرد عاقبت … ماهی کـه شوری دریا برای نمک گیر کردنـش کافـی نبود …

دیدگاه · 1392/06/22 - 12:25

·
1
hadi..007
hadi..007
خیلی فقـیرم … دیگر حتی حوصله هــم ندارم

دیدگاه · 1392/06/22 - 12:20

·
2
hadi..007
hadi..007
تو مـیروی … تا قصــه شــروع شود … یکی بـود یکی نبود …

دیدگاه · 1392/06/22 - 12:19

·
1
hadi..007
hadi..007
گاهی وقتا خــودم رو بغل میـکنم و مـیگم : یادتـه آغوشـش چقدر گرم بود ؟ . .

دیدگاه · 1392/06/22 - 12:15

·
1
hadi..007
hadi..007
او راحت از مــن گذشت ، اگر خدا هــم راحت از او بگذرد قیامت را ” مـــن ” بپا میکنم …

دیدگاه · 1392/06/22 - 12:11

·
1
hadi..007
hadi..007
زندگی سزای کسی ست که به شکم مادرش لگد میزند !!!

hadi..007
hadi..007
یک کام ، یک نخ ، یک پاکت ، یک جوانی ، یک عمر … این تاوان سنگین اشتباه من است ! . .

دیدگاه · 1392/06/22 - 11:38

·
1
hadi..007
hadi..007
امانــ از نقطــِــ چینــ هاییــ کــِــ بیداد میکند... . . .

دیدگاه · 1392/06/22 - 11:21

·
1
صفحات: 1 2 3 4 5