vampireboy - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
47433736195087687818.jpg 1334135456995954_large.jpg 100_22AB304420_54165B8E_1413_UDPxDSLxHTTP_488.18K.Jpg 1357922669318490_large.jpg
(سرباز سایت)hardl3oy

رفته ایــــ؟؟؟ بعـضــیـــــ ها بهشــ میگنـــ.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
(سرباز سایت)hardl3oy
شاد و سرحال
1373-06-29
m
اسلام
خوزستان
دیپلم
متر کردن خیابون ها
وزن: 60 - قد: 176
نرفته ام
نمی کشم
بذار گواهینامه بگیرم بعد ماشین بخواه ازم.!
دیوونه کردن مردم:دی
biehsasboy.mihanblog.com

دنبال‌کنندگان

(155 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

در صورتی که تمایل دارید (سرباز سایت)hardl3oy را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
اِلتِمــــــــاس مــــــالِ دیـــــــروز بــــود مـــــــالِ وَقتـــــــی بـــود ڪــــﮧ ســـــــاده بودم اِمــــــــروز میــــــخــــوای بـــِــری ؟؟؟ هیــــــــــــــس !!! فَقَطــ ” خــُـــداحــــــــــافِظـــ …

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:49

·
3
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
حواس تنهایی ام را با خاطرات با تو بودن پرت کرده ام بگو کسی حرفی نزند .. بگذار لحظه ای آرام بگیرم

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:48

·
3
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
مثل تار موهایش، این بار، دوستت دارم هایم را، پشت گوشش انداخت و … رفت!!!

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:46

·
3
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
امشب دیوانگى در من بالا زده! نه سکوت نه موسیقى نه حتى سیگار … هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگى را تسکین نمى دهد جز عطر تنت لعنتى … {-128-}

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:44

·
3
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
تو چه با صلابت حکم میدهى که، حواست را جمع کن، و من میمانم، که چگونه جمعش کنم، وقتى تمامش پیش توست …!

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:43

·
2
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
باران که گذشت دلم پرواز می خواهد… دلم با تو پریدن در هوای باز می خواهد… دلم آواز می خواهد… دلم از تو سرودن با صدای ساز می خواهد… دلم بی رنگ و بی روح است… دلم نقاشی یک قلب پر احساس می خواهد…

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:42

·
3
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
دلـتـنـگـی…؟ حـاضـر √ تـنـهـایـی…؟ حـاضـر √ غـــم…؟ حـاضـر √ جــدایـی…؟ حـاضـر √ عــشـــق…؟ بـلـنـدتـر مـیـخـونـم، عـــشـــق…؟ غـایـــــــب × بـاز هـم نـیـامـده..؟ غــیــبـتـش خـیـلـی وقـتـه از حـدِ مـجـاز گـذشـتـه.. مـیـلـیـاردهـا ضـربـدر کـنـارِ اسـمِ زیـبـاش خـورده .. امـــّــا.. امــــّـــا … نـمـیـشـه اِخــــراجــش کــــرد دلـتـنـگـم.. مـثـلِ مـاه کـه بـدونِ نـیـمـه اش هـر شـب لاغـرتـر مـیشـود…

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:39

·
3
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
ســــــیـــــن هفت سین امســـــالـــــم یکـــی ست ! به احتــــرام نبودنـَـــت تـــــــمام سین ها را سُکــــــوت می گذارم....

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:38

·
2
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
دلم می شکند زمانی که ؛ نيمکت های دو نفره ی پارک را می بينم ... خيالی نيست !!! به خاطراتت تکيه می دهم ؛ می دانی عزيزم ، نبودنت را بسيار درد می کشم ... اما، فهميده ام که باد با شمع خاموش کاری ندارد درد يعنی " زندگی " .

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:37

·
2
(سرباز سایت)hardl3oy
(سرباز سایت)hardl3oy
ســـــلامــــتی کـــســایـــی کـــه جـــســـارت عـــاشقـــانه از دســـت دادنـــو دارن…. نه حـــــقـــــارت بـــه هـــر قـــــیــــمــــــت نـــگــه داشـتـنــو !!!

دیدگاه · 1392/01/12 - 02:34

·
2
صفحات: 5 6 7 8 9