SAFIRA: تمــام شعــرهــای عــاشقــانــه جهــان شبیــه تــوانــد! تــو امــا، پشــت استعــاره ای ایستــاده ای کــه بــه ذهــن هیــچ شــاعــری نخــواهــد رسیــد . . .
 انجمن تفریحی بهارفا
تمــام شعــرهــای عــاشقــانــه جهــان شبیــه تــوانــد! تــو امــا، پشــت استعــاره ای ایستــاده ای کــه بــه ذهــن هیــچ شــاعــری نخــواهــد رسیــد . . .
· 1391/10/14 - 00:02 در AlamTanhaii ·
4
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk